Dros y penwythnos fe ges i’r cyfle i sgwrsio efo’r Arglwydd Elystan Morgan y Dole ar ran cylchgrawn Buzz – mae ei iechyd yn lawer gwell diolch byth- mae ei ymateb i fy nghwestiwn ynglŷn â hanes twf UKIP islaw’r llun; felly cofiwch bleidleisio yn ofalus yfory os am osgoi gweld y Blaid United Kingdom Independence yn gwireddu dymuniad Nigel Farage o ennill hanner dwsin o seddi yn ein Senedd!

IMG_1240

Yn fras, un ffactor fawr yn gefndir i hyn yw – yn 1945 roedd 91% wedi pleidleisio i naill ai y Blaid Lafur neu’r ‪#‎Ceidwadwyr‬ tra’r sefyllfa nawr yw bod hynny wedi gostwng i 55% sydd wedi creu vacuum. I mewn i’r vacuum yna mae ganddoch chi y ‪#‎Liberals‬, a gallen nhw wedi bod yn ddylanwadol ond bod nhw’n rhy ‘wishy washy’. Mae ‪#‎PlaidCymru‬ yn cyfrannu yn ddigon anrhydeddus, tra bod #UKiP …[wel] yr un rheswm y ffactor vacuum sy’n meddwl nad ydynt yn cael eu cyfyngi.

Yr ail beth i’w ystyried : dydw i heb glywed unrhywbeth gan y BNP na’r National Front ers i UKIP dod i’r amlwg , mae eu barn yn cael cynrychiolaeth gan UKIP sydd wedi eu llynci. Gellir hefyd ychwanegu pobl nad sydd yn pleidleisio fel arfer – nad sydd yn ymwneud â’r broses gwleidyddol at hyn. Fel arfer bydden nhw wedi sefyll gartref gan nad oedden nhw yn teimlo bod y ddwy blaid mawr yn sefyll drostynt.

3. Yn etholiadau Ewrop deunaw mis yn ôl, roedd UKIP o gewn 5,000 pleidlais i gyfanswm Llafur. Dyma blaid sy’n dal i dyfu.

4. Waeth bydd pethau’n mynd , mae’r vacuum yn fwy a bydd gwyntoedd poeth yn gwneud y peth yn fwy ac yn fwy.

[Geiriau Elystan, ambell i aralleiriad]

Blog Buzz ‘Dai Lingual’