@ArianCymru yn cyflwyno…World Economics Expert Comes To Cardiff! @arianbywcardiff

February 23, 2016

(sgroliwch lawr am y Gymraeg)


WORLD RENOWNED AMERICAN ECONOMIST ELLEN BROWN TO SPEAK IN CARDIFF ON A PUBLIC BANK OF WALES

Arian Cymru have announced that Cardiff Business School, in association with Arian Cymru, will be holding an event at Cardiff University’s Bute Building this Wednesday February 24th titled ‘The Ellen Brown lecture – A Public Bank of Wales and the World Economic Situation’

A statement from Arian Cymru reads:

“It gives us great pleasure to welcome world renowned economist Ellen Brown to Wales and to Cardiff University. Using her vast wealth of knowledge and expertise in this field, Ellen will give a presentation on the opportunities Wales has for establishing its own Public Bank – something that is being increasingly discussed in economic circles worldwide. Ellen will also talk about the precarious world economic situation in general, including the latest situation in the EU, the looming TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) and bank bail ins (where money held in individual bank accounts is swallowed by the bank). There will be opportunities for a question and answer session at the end of Ellen’s presentation.”

Tickets are free but need to be reserved in advance. Participants are advised to order as soon as possible. To order your tickets and see more details on Ellen Brown and the event visit this link:

https://www.eventbrite.co.uk/e/ellen-brown-lecture-at-cardiff-university-a-public-bank-of-wales-and-the-world-economic-situation-tickets-21319233401?aff=es2

 

Ellen Brown

                                _____________________________

 


YR ECONOMEGYDD BYD ENWOG, ELLEN BROWN I SIARAD YNG NGHAERDYDD AR FANC CYHOEDDUS I GYMRU

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Ysgol Fusnes Caerdydd, mewn cydweithrediad a Arian Cymru, yn cynnal digwyddiad yn adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd nos Fercher yma, 24 o Chwefror o’r enw ‘The Ellen Brown Lecture – A Public Bank of Wales and the World Economic Situation’

Mae’n bleser mawr gennym i groesawu’r economegydd byd enwog o’r UDA, Ellen Brown i Gymru ac i Brifysgol Caerdydd. Gan ddefnyddio ei chyfoeth helaeth ac arbenigedd yn y maes hwn, bydd Ellen yn rhoi cyflwyniad ar y cyfleoedd sydd gan Gymru i sefydlu Banc Cyhoeddus Cenedlaethol – rhywbeth sy’n cael ei drafod yn gynyddol mewn cylchoedd economaidd ledled y byd. Bydd Ellen hefyd yn sôn am sefyllfa economaidd fregus y byd yn gyffredinol, gan gynnwys y sefyllfa ddiweddaraf yn yr UE, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) a ‘bail ins’ gan fanciau (ble mae arian mewn cyfrifon personol yn cael ei lyncu gan y banc). Bydd cyfle ar gyfer sesiwn cwestiwn ac ateb ar ddiwedd y cyflwyniad.

Mae’r tocynnau am ddim ond mae angen eu archebu o flaen llaw. Archebwch yn gynnar os yn bosib – rydym yn rhagweld y bydd tocynnau yn mynd yn gyflym. I archebu eich tocynnau ag i weld mwy o fanylion am y digwyddiad gyda Ellen Brown ewch i’r ddolen hon:

https://www.eventbrite.co.uk/e/ellen-brown-lecture-at-cardiff-university-a-public-bank-of-wales-and-the-world-economic-situation-tickets-21319233401?aff=es2

Gobeithiwn yn fawr y byddy digwyddiad yma o ddiddordeb ac y gallwch fynychu a / neu efallai basio’r manylion i bobl a allai fod â diddordeb mewn mynychu. Am fanylion pellach neu i drefnu cyfarfod neu gyfweliad gyda Ellen tra ei bod yng Nghaerdydd, cysylltwch!
Dilynwch: @ArianCymru FOLLOW! @arianbywcardiff 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: