er gwybodaeth yn unig…

FACEBOOK GROUP http://www.facebook.com/group.php?gid=4862492899
>
> [Gyda diolch, gobeithio bod y wybodaeth yma o ddefnydd i chi a’ch teulu/ffrindiau.]
>
> Mae’r Mudiad Meithrin am agor Cylch Meithrin newydd yn ardal Llandaf cyn bo hir; sef Cylch Meithrin Ystum Taf.
>
> Fe fydd y Cylch gofal ac addysg yma i blant o 2-5 oed ar safle’r Ti a Fi presennol ( bob bore Dydd Iau) ;
> Neuadd Gospel Hall, Gogledd Llandaf; yn gyferbyn â safle Ysgol Gyfun Glantaf (côd post CF14 2JL )
>
> Am wybodaeth bellach am Cylch Meithrin Ystum Taf, ac i wybod sut y gallwch chi gefnogi’r fenter newydd yma, cysylltwch â Swyddog Datblygu Caerdydd y Mudiad Meithrin : wyn.williams
>
> Amgaeaf fanylion disgrifiad swydd yn y Cylch er eich gwybodaeth

ystum taf arweinydd.doc