Beth yw rhagolygon yr heniaith?
Siân Lloyd yn lleisio Barn!

Fe fydd sengl 1af Sian Lloyd “Y Tywydd” are gael i brynu ar gryno ddisg am £2 ar
Ddydd Mercher Hydref 28ain yn Nos Da, ger y Taf yng Nghaerdydd yn y lawnsiad
am 5yh; gyda phob dime goch yn mynd at Oxfam. Yn ogystal â thema amgylcheddol ynglŷn â’r effaith Tŷ Gwydr, mae’r trac yn hybu pwysigrwydd amlieithrwydd ac felly, fel tasech chi’n disgwyl, yr iaith Gymraeg. Daw ddyfyniadau dwys o waith yr athronydd Kant i’r amlwg yn y geiriau:

Y mae ymrwymiad goleuedig i unrhyw iaith
yn golygu cydymdeimliad
ac ymrwymiad i ieithoedd a diwylliannau eraill.

(Gwrandewch i’r trac nawr ar http://www.myspace.com/dafyddapllwyd ,ei chydweithwyr ar y prosiect. )

Fel mae Siân yn adrodd yn y darn o gyfieithiad yr Athro Howard Lloyd Williams o waith Immanuel Kant :

Y mae purdeb a glendid iaith
yn bwysig i bob diwylliant
wrth warchod y purdeb a’r glendid hwnnw
yr ydym yn gwarchod bywyd gwaraidd-iedig yn gyffredinol.

Fe fydd cryno ddisg arbennig ar gael ar y diwrnod (a dim ond ar y diwrnod) gyda remics hefyd gan dubrobots.blogspot.com ; tra bod mp3s am gael eu rhyddhau ar iTunes cyn bo hir hefyd. Hoffai’r cydlynwyr ddiolch i Siân am ei hymroddiad ac am roi ei hamser yn ddi-dâl i Oxjam Caerdydd eleni.

Oxjam Caerdydd, 1500h 28.10.09 â David Mysterious 7yh ;
i drefnu cyfweliad neu am wybodaeth bellach
cysylltwch ar shyffl@live.com neu 07972 238 916.
Trefniadau “Y Tywydd” gan nastyvulturerecordings@yahoo.co.uk
â chymorth http://www.sentricmusic.co.uk .

Holl adnoddau Oxjam Caerdydd gogyfer â’r cyfryngau (mp3s. jpegs COPI PROMO ayyb) ar gael o: http://www.mediafire.com/?sharekey=f971954465bae0b9ab1eab3e9fa335ca7d623d012dd1e0a2

Dydd Mercher Hydref 28ain , Nos Da, ger y Taf , Caerdydd

8yh “Noson Dda @ Nos Da” argymhellir rhodd i OXFAM o dwybunt (£2)

Sion Russel Jones http://www.myspace.com/sionrusseljones

Them Lovely Boys http://www.myspace.com/themlovelyboys

El Parisa http://www.myspace.com/elparisamusic

Just Like Frank acoustic http://www.myspace.com/justlikefrank

She’s got Spies http://www.myspace.com/shesgotspies

Strata Florida ; band Cymro sy’n byw yng Nghaerfaddon “Philip Mullet” chwedl y weplyfr.

————————————————————————————————————-

7yh “Shyffl @ Nos Da”

Playforte http://www.myspace.com/playforte

William Gray http://www.myspace.com/giantgraystacks

Meryl Jane & Patrick Amos http://www.meryljane.co.uk

Monkey Sea Monkey Doo http://www.myspace.com/monkeyseamonkeydoo

——————————————————————————————————

5yh Shyffl Sian Lloyd :

Lawnsiad sengl Dafydd ap Llwyd http://www.myspace.com/dafyddapllwyd â llais peraidd Siân Lloyd “Rhagolygon y Tywydd” . eto’r arian er budd Oxfam.

Yn ol am gyfnod byr mae’n debyg…. http://www.myspace.com/thedavidmysterious (7pm)

ac os am rapio a reggae…Rufus Mufasa http://www.myspace.com/rufusmufasa

——————————————————————————————————

3yh Sesiwn draddodiadol yn y dafarn!

a cherddoriaeth gan

Mathew Zenjuice http://www.myspace.com/zenjuice23

Inconsiderate Parking http://www.myspace.com/inconsiderateparking

David Christopher Williams http://www.myspace.com/davidchristopherwilliams

A llawer llawer mwy…croeso i bawb!

Sian Lloyd’s single!!
SEVERE WEATHER AHEAD

Sian Lloyd’s debut bilingual single “The Weather (or Not)” will be available to buy on CD for £2 on Wednesday 28th October at the Nos Da Riverside Cardiff launch from 5pm; all proceeds to Oxfam. In the spirit of reducing the carbon footprint and thus not counterproductively adding to the phenomenon known as global warming, the CDs’ packaging will be 100% recycled, with a chance to personalise the design on the day. Zero packaging mp3 release to follow on iTunes.

Sian has been an expert on the weather since her introduction to the nation as the Welsh Weathergirl, and now she is well aware of the dangers that lie ahead if we neglect our planet by not recycling and living responsibly:

“It’s us in Wales as well, not just the U.S. : it’s the Western World that produces most of the greenhouse gases that cause climate change, but then it’s the poorest people in the poorest countries that will be worst affected; as many of them live in the temporary settlements that are most at risk of flooding when sea levels rise.”

So why has Sian joined Oxjam Caerdydd’s campaign?

“A wise Welsh man once said that the purpose of human life is to strive continuously towards improvement. So I’m just trying to do my bit in Wales!”

The special Oxjam limited edition disc (featuring remixes from outstanding Welsh producers of the day dubrobots.blogspot.com and monkeyseamonkeydoo) will only be available on the day; this will be followed up by the “bi-singual” worldwide release on iTunes; in English ac yn yr hen iaith : Hwyl yr wyl Oxjam!

Oxjam Caerdydd, 1500h 28.10.09 feat. David Mysterious 7pm
To arrange an interview with participants or for further information
contact shyffl@live.com 07972 238 916
“The Weather” will be released by nastyvulturerecordings@yahoo.co.uk
and published by http://www.sentricmusic.co.uk .

Oxjam Caerdydd media pack including images, audio and video :
http://www.mediafire.com/?sharekey=f971954465bae0b9ab1eab3e9fa335ca7d623d012dd1e0a2

THE event listings: OXJAM Caerdydd 2009

8pm Noson Dda @ Nos Da suggested donation: £3

http://www.myspace.com/ElParisaMusic very pretty guitar pop!

http://www.myspace.com/SionRusselJones very talented Ginge with no Cello!

http://www.myspace.com/ThemLovelyBoys she’s a girl! West is Best

Just Like Frank acoustic http://www.myspace.com/justlikefrank

She’s got Spies http://www.myspace.com/shesgotspies

Strata Florida ; ex-pat Welsh-led band from Bath who will be coldplayin’ on the night.

————————————————————————————————————-

7pm “Shyffl @ Nos Da”

female friendly duo Playforte http://www.myspace.com/playforte

Leeds’ finest Monmouthshire man William Gray http://www.myspace.com/giantgraystacks

Reggae and rap? Rufus Mufasa http://www.myspace.com/rufusmufasa

Seeking a Sian Lloyd, Monkey Sea Monkey Doo http://www.myspace.com/monkeyseamonkeydoo

and introducing Welsh duo Meryl Jane & Patrick Amos http://www.meryljane.co.uk

——————————————————————————————————

it’s just now past 5pm …so here’s Sian with the weather…!

Sian Lloyd’s debut single launch : see media pack above for info and your free promo copy.

and the glorious return of http://www.myspace.com/thedavidmysterious …but how long is he back for..?

——————————————————————————————————

3pm Oxjammin’ for Oxfam featuring

David Christopher Williams http://www.myspace.com/davidchristopherwilliams

Mathew Zenjuice http://www.myspace.com/zenjuice23

Inconsiderate Parking http://www.myspace.com/inconsiderateparking

And many more; feel free to join in the half term musical fun in the traditional Welsh way!

Send any postal donations (in the form of a cheque made out to “Oxfam”) to :
Oxjam Caerdydd, c/o Nos Da, Despenser St, Riverside, Cardiff CF11 6AG