Sian Lloyd’s single!

September 26, 2009

Sian Lloyd’s single!

Welsh Weather lady supreme debut single!!

“Weather (or not)” & “Rhagolygon y Tywydd” will be available to buy on CD on Wednesday 28th October from Nos Da, Riverside, Cardiff; l(a)unch at 3pm.
All £ from the sale will be donated to Oxfam/ Er budd Oxjam.

The special Oxjam limited edition disc (featuring remixes from the outstanding Welsh producers of the day) will only be available on the day; and this will then be followed up with an internationally-available release on iTunes (i.e. they will be able to get it in London, if mp3 players are still all the rage there.) Ooo!
Dafydd ap Llwyd a Sian Lloyd, lyfli.

Please playlist, visit http://www.myspace.com/shyffl for further info on the accompanying Oxjam event, and we are currently taking your bids in the charity auction to have an exclusive interview/feature with Siân. Remember, this Vulture is Nasty so will only be passing on three-figure bid to Ms. Lloyd…She may be persuaded to take on all-comers who’ve got a big wad!! Ac yn lawer tebycach i groesawu cyfryngau cyfrwng Cymraeg am ddim.

To place your bid, and to find out about possible media opportunities involving the project, contact nastyvulturerecordings@yahoo.co.uk
“Weather (or not)” & “Rhagolygon y Tywydd” will be released by nastyvulturerecordings and published by http://www.sentricmusic.co.uk .

Click the link to see/hear what Ms Sian Lloyd has to say about this global warming and Oxfam Caerdydd malarkey

Sian Lloyd’s Shyffl 28.10.09

been reading too many grammar based books recently,
like that eats shoots leaves malarkey,

hence…

I was quite irate earlier when I took my daughter swimming ;

(think am getting old) if the sign said “Please take off your footwear whilst in the changing room”

grammatically that means you should wear your footwear TO the changing room and then remove it WHILST
you’re there doesn’t it? the Welsh translation backed this up, so I wore shoes to the changing rooms
much to the disgust of everyone apart from my daughter who hopefully thought I was very clever.

they didn’t think much of my reasoning when the manager thought she should speak to me though!

it’s driving me potty…

September 13, 2009

a typical Williams incident t’other day –

was doing some clearing up (it’s not Brailsford Rd y’know!)

and hence had a sink full of washing up water and a bleached cloth,

as you do.

so when I noticed a some wetness below the sink as i went along cleaning up the kitchen,

I wiped it up with some kitchen towel and rather than just sticking it in the bin,

thought I’d wipe up around the bin so as not to waste that bleachy clean liquid.

so, the butterly bin lids got it, the wall by the bin and all around the black plasticy

bit around the rim.

a little while later, my little daughter came whizzing back into the kitchen, and when I asked her if

she needed the potty , she looked at the floor.

“was that your wee-wee?” i asked.

“yes daddy” said she

do i get my reader’s digest award now?

September 8, 2009

YMLAEN i’r gad!

****please forward liberally, to taste, to anyone you who know who’s ever said:

i) “Cheers, drive.”

ii) “No, myn. I was in goals last week.”

and quite possibly

iii) “You lives in Cardiff does you? You going to Wales over half term then?”

diolch!

AberJabba

***

hy! AberJabba promotions

request your company / yn eich gwahodd

i Nos Da o adloniant i Gaerdydd

for a night of Welsh revelry in Cardiff on the Riverside, overlooking the X Factor’s Millenium Stadium complex

Weds October 28 Hydref 2009 (Nos Fercher hanner tymor)

suggested £3 DONATION : every penny of this will go to OXFAM

1330 Oxjammin’ croeso i bawb
1500 Premiere trac newydd http://www.myspace.com/dafyddapllwyd ynglyn a’r achos featuring llais Sian Lloyd.
then/wedyn Shyffl live :

“…if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted; one moment would you capture it – or just let it slip?…”

1900 Nos Da @ Nos Da

http://www.myspace.com/sionrusseljones http://www.myspace.com/elparisamusic

a Steffan o Just Like Frank a ffrind(iau) yn chware set acwstig

a mwy mwy MWY i ddod!

hwyl (yr wyl)

‘5 Nycl’

http://www.twitter.com/shyffl

http://www.myspace.com/shyffl

http://www.shyffl.groups.live.com

” and don’t forget your fiver ”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++£££££

shyffl@live.com 4 guestlist

er mwyn rhoi eich enw ar y rhestr o westai wedi’u cadarnhau.

28/10/2009 15:00-tbc Nos Da , Despenser St

Weds October 28 Hydref (Dydd Mercher hanner tymor)

Riverside (ger y Taf), Caerdydd/Cardiff, Wales CF11 6AG

Cost: £2 (NUS)/£3 (suggested donation)

pob dime goch yn mynd i Oxfam cofiwch!

Dydd Da!:

1330 Oxjammin’ croeso i bawb YN ARBENNIG OFFERYNNWYR TRADDODIADOL EU NAWS

1500 Premiere trac newydd http://www.myspace.com/dafyddapllwyd fydd a llais Sian Lloyd y tywydd arni! o ddifri .

1800 Shyffl

sef syniad o’r chwaraewyr mp3; YN EDRYCH AM BOB MATH O ‘GENRE’ CERDDOROL : CLASUROL, CORAU MEIBION, JAZZ, REGGAE,

er mwyn cael random shyffl go iawn!

un can yr un, wedyn newid, yn eu tro (ac os ma nhw’n go dda, gewn nhw fynd ‘to! a droeon wedi ‘ny)

ac fe fydd yr AberJabwr yn cyflwyno i Gaerdydd :

http://www.myspace.com/themlovelyboys

http://www.myspace.com/playforte

da iawn wir hogia…gwrandewch i Hefin ar Radio Cymru heno (Nos Fawrth Medi 8fed 11yh) am fwy o fanylion ar C2…a chofiwch sicrhau darllen ‘Golwg’ am y diweddara…

Cyfryngau : am gyfweliad a threfnw(y)r Shyffl ffoniwch dim saith naw saith dau, dau tri wyth, naw un chwech. diolch!

http://www.last.fm/music/wyn+williams

at sylw perfformwyr:

fydda i’n meddwl pigo lawr i’r Nos Da i weld y set up a’r PA 23.09.09

pan ma ganddo nhw Open mic ma’n debyg – felly os oes pobl eisiau

cymryd rhan yn y gig Oxjam diwedd mis Hydref, fe wna i ystyried pob un sy’n dod i’r Nos Da ar Nos Fercher 23ain o fis Medi!

Nos Da – Open Mic Wednesday 23rd September – book your place @shyffl !

p.s. apologies if you’re really busy at work and this has taken up too much of your time. Well done for reading all the way to here, now press delete, or

to remove yourself from the mailing list, send an email back saying “I will visit http://www.oxfam.org/en/getinvolved/donate

or alternatively send a rant back – best ones will be printed and stuck up on the wall on the night. ta. AberJabba (working on a voluntary basis on behalf of Oxjam Cardiff)

September 4, 2009

…erbyn hyn yn adlonni caerdydd. arbed y dyddiad 28.10.09

pethe’n mynd yn dda.

dyma’r manylion sgen i mor belled :

dyddiad dan sylw (ar hyn o bryd tbc) 28.10.09
hy Nos Fercher 28ain o fis Hydref

venue : Nos Da (ger y taf, a Stadiwm y Mileniwm, Riverside)

amser dechrau’r : 1330h amser gorffen : tbc

acts wedi cadarnhau mor belled – www.myspace.com/sionrusseljones, www.myspace.com/elparisamusic , band o Abertawe
sy’n boblogaidd da’r ‘indiekids’ sef www.myspace.com/playforte

wedi hefyd gwahodd wahanol arddulliau megis gwerin, reggae, traddodiadol

cyfryngau – fydda i ar BBC Radio Cymru ar raglen Hefin nos Fawrth, a mi fydd Golwg yn neud cyfweliad mis nesa hefyd.

lush!

os oes gen ti unrhyw awgrym neu gwestiynnau, cysyllta fan hyn neu ar shyffl@live.com

ac os ga i ebost a rhif symudol ganddoch chi os chi am chwarae/helpu allan rywust fydde hwnna’n go handi

nice one

‘Daf’ Wyn Williams

www.last.fm/music/wyn+williams

(gyda mrawd i Dafydd ap Llwyd ydw i , fydd e na ar y noson tasen i’n meddwl)

Shyffl?

September 3, 2009

yw’r noson iaith Gymraeg dwi’n ceisio trefnu yng Nghaerdydd
ar hyn o bryd

am fwy o wybodaeth, ebostiwch shyffl@live.com